Outlook-Anette-Julia-Samaras
Outlook

Kursus i effektiv brug af  

Outlook

Kursus i at udnytte Outlook optimalt.
Få bedre struktur og overblik.

Kursus i Outlook
workflow effektivisering


- et power-inspirationskursus til jeres afdeling eller til alle medarbejdere i virksomheden, rettet mod den enkelte medarbejder.


Bliv inspireret til at udnytte mulighederne i Outlook optimalt og arbejde smartere med:

MAILHÅNDTERING


 • Hold styr på dine mails. Skab din bedste struktur for mails, du skal vende tilbage til.
 • Find nemt mails: Mappestruktur og søgning.
 • Automatisering og effektivisering.

KOMPLEKSITETS-REDUKTION


 • Skab dit eget bedste overblik i Outlook.
 • Lav analysen af hvad du har brug for.
 • Definér din optimale struktur.
 • Udnyt automatiseringer og smarte funktioner.

FÅ STYR PÅ OPGAVERNE


 • Overblik i og med opgavelisten.
 • Flage og følge op på sendte mails.
 • Fælles opgavestyring, evt. inkl. To Do, Planner, OneNote og Office 365.

KALENDER-PLANLÆGNING


 • Brug kalenderens smarte funktioner.
 • Planlægning og hold styr på din tid.
 • Effektiv mødebooking.


Vanens magt er stor og ofte har vi ikke tid til at sætte os ind i, hvilke muligheder der er. Vi gør som vi altid har gjort.


Undervisningen er en bred vifte af inspiration til, hvordan man kan gøre tingene – uanset evner, niveau, og hvad man har brug for i hverdagen. Jeg tror ikke på one-size-fits-all, altså at én måde at arbejde i Outlook på, er den rigtige. 


Indholdet kan vinkles jeres behov.

Vi kan inkludere håndtering af mail, opgaver og kalender på telefonen.


Der medfølger kursusmateriale, inkl. forberedelsesark, arbejdsdokument og klikvejledninger til, hvordan man gør.


Quote
Michael Stubbe HR Kamstrup

Hos Kamstrup har vi løbende siden 2012 afholdt kurser i effektiv brug af Outlook

Kamstrup's Vice President HR, Michael Stubbe, udtaler:

 

"Mange af vores medarbejdere har arbejdet med Outlook i flere år uden at få fuldt udbytte af de muligheder, som ligger i effektiv håndtering af mail, kalender og opgaver.

 

BestPerformance lever til fulde op til sit navn og leverer en meget effektiv undervisning, hvor resultaterne er synlige og målbare. Undervisningen er designet så den er målrettet den enkelte person og jobfunktion."

HVILKEN FORM KUNNE I TÆNKE JER?


Udbyttet afhænger helt sikkert af indsatsen.
Der er lidt forskellige muligheder:

Auditorium icon

Kursus, inspirationsboost, 2-3 timer


Vi gennemgår ovenstående dagsorden, evt. tilpasset jeres ønsker, med fokus på de bedste tips og muligheder. Det er en overskuelig tidsramme og ALLE får noget med sig!

+

people icon

Mulig efterfølgende 1:1-session


Den bedste implementering er efterfølgende at tilbyde en times 1:1-session til alle deltagere. Her laver vi analysen af hvad man har brug for, samt de opsætninger, man ønsker.

screen icon

Fysisk eller online undervisning på dansk eller engelsk


Jeg gennemfører kurser og foredrag både fysisk og online. Med lige stor succes.
Onlineundervisningen har fordelen med ubegrænset antal deltagere, der kan deltage fra forskellige lokationer, og ingen transportudgifter.


Kurser gennemføres både på dansk og engelsk. 

En særlig 1:1-session



Jeg oplever igen og igen at det er 1:1-sessionen efter kurset, der gør forskellen. Det vidner evalueringerne altid om. Det er 1:1-sessionen, der gør, at den enkelte får omsat guldkornene.


Ved kurset inspirerer jeg alle, og ved 1:1'en hjælper jeg hver enkelt til sit bedste workflow. For jeg tror ikke på, at alle kan arbejde på den samme måde. Vi er jo forskellige.


Derfor har jeg udviklet denne form, der inspirerer alle i fællesskab og samtidig tilgodeser den enkeltes særegne behov: 2-3 timers fællesundervisning i mulighederne i Outlook, og derefter en 1:1-session til hver deltager på egne præmisser.



Kontakt mig for at høre mere...